Jaco van Beem

Direct advies 020-6104595

De nieuwe verbruikstest WLTP

05 maart 2018

In 2018 wordt er een nieuwe testmethode geintroduceerd de WLTP. De WLTP staat voor Worldwide Harmonized Light- Duty Vehicle Test Procedure. 
Het verschil met eerdere procedures is dat naast de laboratiriumtest ook praktijkmetingen op de openbare weg moeten worden uitgevoerd.

 Er zijn een aantal voorwaarden die aan de WLTP praktijktest worden gesteld, volgens EU-verordeningen 2016 / 427 en 2016 / 646. Bijvoorbeeld dient de test anderhalf tot twee uur te duren, waarvan 34 procent van de tijd in stadsverkeer, 33 procent op buitenwegen en de resterende 33 procent op de snelweg plaatsvindt.
Tevens worden er eisen gesteld aan de snelheden, bijvoorbeeld

 

  • stadsverkeer op 60 km/h,
  • op de buitenwegen dient de snelheid tussen de 60 tot 90 km/h 
  • de snelweg tussen de 90 en 145 km/h ( ten minste 5 minuten boven de 100 km /h.)

 

Voor de typegoedkeuring telt bij de WLTP in eerste instantie alleen de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) mee. Deze schadelijke NOx is het minst makkelijk uit de uitlaatgassen te verwijderen.
De NOx waarden die momenteel gehanteerd wordt bij de Euro 6 criteria gelden worden gehandhaafd bij de WLTP.
Bij deze WLTP test gaat het er niet om, de uitstoot van de NOx zo laag mogelijk te krijgen. Zolang de waade onder de limiet zit, is het goed. Het is dus niet zoals bij CO2, waar een fabrikant zich zoveel mogelijk inzet om een zo laag mogelijke CO2 waarden te scoren. 

Door deze nieuwe methode van testen waarbij de afstanden van de praktijktesten groter zijn gemaakt en de omstandigheden en de meetvoorwaarden nauwkeuriger omschreven zijn, moet leiden tot kleinere marges met de opgegeven uitstoot en de verbruikcijfers zodat deze dichter bij de werkelijkheid liggen.   

Vanaf 1 januari 2019 zal de uitkomst van de WLTP-testcyclus gebruikt worden voor de bepaling van de BPM. Er is bepaald dat er voor de consument geen nadelige gevolgen mogen zijn door deze nieuwe testmethode, wat betekent dat de Overheid de BPM-tabellen zal moeten aanpassen. Echter op welke wijze dit gaat gebeuren is momenteel nog niet bekend. 

Tot 1 januari 2019 is er een overgangssituatie voor auto's die via de WLTP-cyclus zijn getest. Hierdoor moet de omgerekende CO2- uitstoot dichter bij de NEDC-methode komen te liggen en een beperkte invloed hebben op het BPM bedrag. Helaas blijken de eerste signalen niet zo te zijn en worden veel auto's in de A, B, en C-segment met € 1.500,- tot wel
€ 5.000,- duurder te worden.
Hoogstwaarschijnlijk zal in het B-segment geen dieselmotor geleverd gaan worden.

Gevolgen wagenparkbeleid

Wanneer u als wagenparkbeheerder of bedrijf in uw autoregeling de CO2-uitstoot als criterium gebruikt, heeft dit direct gevolg voor de autokeuze. Doordat minder auto's zullen voldoen aan dit criterium, wordt de uiteindelijke keuze van auto's beperkter.

 

Wat de gevolgen van de nieuwe WLTP testen zijn voor u als leaserijder beschrijven wij in ons volgende nieuwsbericht. Wilt u meer informatie kunt u contact met ons opnemen 020-6104595 of uw gegevens achterlaten.


Naar het overzicht